Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2019 6:04:30 PM (5 years ago)
Author:
forkel
Message:

Removed unused variables from chem_gasphase_mod.f90

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • palm/trunk/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/mechanisms/def_salsagas/chem_gasphase_mod.f90

  r3780 r3789  
  9797                                                                 
  9898                                                                 
  99   INTEGER, DIMENSION(vl_dim)  :: kacc, krej                       
  100   INTEGER, DIMENSION(vl_dim)  :: ierrv                           
  10199  LOGICAL                     :: data_loaded = .FALSE.             
  102100! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  115113!
  116114! File                 : chem_gasphase_mod_Parameters.f90
  117 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  118 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   115! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   116! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  119117! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  120118! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  193191!
  194192! File                 : chem_gasphase_mod_Global.f90
  195 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  196 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   193! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   194! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  197195! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  198196! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  221219! TEMP - Temperature
  222220  REAL(kind=dp):: temp
  223 ! TSTART - Integration start time
  224   REAL(kind=dp):: tstart
  225221! ATOL - Absolute tolerance
  226222  REAL(kind=dp):: atol(nvar)
   
  263259!
  264260! File                 : chem_gasphase_mod_JacobianSP.f90
  265 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  266 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   261! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   262! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  267263! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  268264! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  307303!
  308304! File                 : chem_gasphase_mod_Monitor.f90
  309 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  310 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   305! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   306! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  311307! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  312308! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  371367!
  372368! File                 : chem_gasphase_mod_Initialize.f90
  373 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  374 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   369! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   370! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  375371! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  376372! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  397393!
  398394! File                 : chem_gasphase_mod_Integrator.f90
  399 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  400 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   395! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   396! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  401397! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  402398! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  455451!
  456452! File                 : chem_gasphase_mod_LinearAlgebra.f90
  457 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  458 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   453! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   454! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  459455! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  460456! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  482478!
  483479! File                 : chem_gasphase_mod_Jacobian.f90
  484 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  485 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   480! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   481! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  486482! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  487483! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  509505!
  510506! File                 : chem_gasphase_mod_Function.f90
  511 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  512 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   507! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   508! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  513509! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  514510! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  538534!
  539535! File                 : chem_gasphase_mod_Rates.f90
  540 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  541 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   536! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   537! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  542538! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  543539! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  564560!
  565561! File                 : chem_gasphase_mod_Util.f90
  566 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:51 2019
  567 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   562! Time                 : Fri Mar  8 19:01:01 2019
   563! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  568564! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  569565! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  685681
  686682
  687   INTEGER         :: j, k
   683 INTEGER         :: k
  688684
  689685  INTEGER :: i
   
  727723   INTEGER       :: icntrl(20), istatus(20), ierr
  728724
  729    INTEGER, SAVE :: ntotal = 0
  730725
  731726   icntrl(:) = 0
   
  939934  REAL(dp), DIMENSION(:), INTENT(IN):: c
  940935
  941   write(6,*) 'ERROR in chem_gasphase_mod ',ierr,C(1)
   936  write(6,*) 'ERROR in chem_gasphase_mod ',ierr,C(1),PE
  942937
  943938
   
  22482243                                                                     
  22492244    INTEGER  :: ier                                                   
  2250     REAL(kind=dp):: jvs(lu_nonzero), w(nvar), a             
  2251     INTEGER  :: k, kk, j, jj                                         
   2245    REAL(kind=dp):: jvs(lu_nonzero), a                         
  22522246                                                                     
  22532247    a = 0.                                                           
   
  22982292  INTEGER, DIMENSION(20)                :: istatus_u               
  22992293  INTEGER                                :: ierr_u                 
  2300   INTEGER                                :: istatf                 
  23012294  INTEGER                                :: vl_dim_lo               
  23022295                                                                   
   
  23352328                                                                   
  23362329   IF (PRESENT(l_debug) .AND. PRESENT(pe)) THEN                       
  2337       IF (l_debug) CALL error_output(conc(is, :), ierr_u, pe)         
   2330      IF (l_debug) CALL error_output(conc(is, :), ierr_u, pe)           
  23382331   ENDIF                                                             
  23392332                                                                     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.