Ignore:
Timestamp:
Mar 8, 2019 6:04:30 PM (2 years ago)
Author:
forkel
Message:

Removed unused variables from chem_gasphase_mod.f90

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • palm/trunk/SOURCE/chem_gasphase_mod.f90

  r3780 r3789  
  9797                                                                 
  9898                                                                 
  99   INTEGER, DIMENSION(vl_dim)  :: kacc, krej                       
  100   INTEGER, DIMENSION(vl_dim)  :: ierrv                           
  10199  LOGICAL                     :: data_loaded = .FALSE.             
  102100! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   
  115113!
  116114! File                 : chem_gasphase_mod_Parameters.f90
  117 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  118 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   115! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   116! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  119117! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  120118! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  192190!
  193191! File                 : chem_gasphase_mod_Global.f90
  194 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  195 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   192! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   193! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  196194! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  197195! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  220218! TEMP - Temperature
  221219  REAL(kind=dp):: temp
  222 ! TSTART - Integration start time
  223   REAL(kind=dp):: tstart
  224220! ATOL - Absolute tolerance
  225221  REAL(kind=dp):: atol(nvar)
   
  260256!
  261257! File                 : chem_gasphase_mod_JacobianSP.f90
  262 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  263 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   258! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   259! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  264260! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  265261! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  304300!
  305301! File                 : chem_gasphase_mod_Monitor.f90
  306 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  307 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   302! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   303! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  308304! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  309305! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  366362!
  367363! File                 : chem_gasphase_mod_Initialize.f90
  368 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  369 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   364! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   365! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  370366! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  371367! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  392388!
  393389! File                 : chem_gasphase_mod_Integrator.f90
  394 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  395 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   390! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   391! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  396392! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  397393! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  450446!
  451447! File                 : chem_gasphase_mod_LinearAlgebra.f90
  452 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  453 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   448! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   449! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  454450! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  455451! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  477473!
  478474! File                 : chem_gasphase_mod_Jacobian.f90
  479 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  480 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   475! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   476! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  481477! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  482478! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  504500!
  505501! File                 : chem_gasphase_mod_Function.f90
  506 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  507 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   502! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   503! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  508504! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  509505! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  533529!
  534530! File                 : chem_gasphase_mod_Rates.f90
  535 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  536 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   531! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   532! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  537533! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  538534! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  559555!
  560556! File                 : chem_gasphase_mod_Util.f90
  561 ! Time                 : Tue Mar  5 11:50:53 2019
  562 ! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190305/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
   557! Time                 : Fri Mar  8 19:01:03 2019
   558! Working directory    : /home/forkel-r/palmstuff/work/trunk20190308/UTIL/chemistry/gasphase_preproc/tmp_kpp4palm
  563559! Equation file        : chem_gasphase_mod.kpp
  564560! Output root filename : chem_gasphase_mod
   
  680676
  681677
  682   INTEGER         :: j, k
   678 INTEGER         :: k
  683679
  684680  INTEGER :: i
   
  722718   INTEGER       :: icntrl(20), istatus(20), ierr
  723719
  724    INTEGER, SAVE :: ntotal = 0
  725720
  726721   icntrl(:) = 0
   
  942937  REAL(dp), DIMENSION(:), INTENT(IN):: c
  943938
  944   write(6,*) 'ERROR in chem_gasphase_mod ',ierr,C(1)
   939  write(6,*) 'ERROR in chem_gasphase_mod ',ierr,C(1),PE
  945940
  946941
   
  22512246                                                                     
  22522247    INTEGER  :: ier                                                   
  2253     REAL(kind=dp):: jvs(lu_nonzero), w(nvar), a             
  2254     INTEGER  :: k, kk, j, jj                                         
   2248    REAL(kind=dp):: jvs(lu_nonzero), a                         
  22552249                                                                     
  22562250    a = 0.                                                           
   
  23072301  INTEGER, DIMENSION(20)                :: istatus_u               
  23082302  INTEGER                                :: ierr_u                 
  2309   INTEGER                                :: istatf                 
  23102303  INTEGER                                :: vl_dim_lo               
  23112304                                                                   
   
  23442337                                                                   
  23452338   IF (PRESENT(l_debug) .AND. PRESENT(pe)) THEN                       
  2346       IF (l_debug) CALL error_output(conc(is, :), ierr_u, pe)         
   2339      IF (l_debug) CALL error_output(conc(is, :), ierr_u, pe)           
  23472340   ENDIF                                                             
  23482341                                                                     
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.